Blog

District 1 Midnight Run 2023

CỔNG ĐĂNG KÝ 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ Link đăng ký cho đường chạy: … HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 24/03/2023 ĐỐI TƯỢNG – ĐIỀU KIỆN THAM GIA Đối tượng: Tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài yêu thích chạy bộ, có đầy đủ sức khoẻ và đủ…

District 1 Midnight Run 2023

THÔNG TIN VỀ RACE KIT 

Thời gian nhận race-kit: Từ 8:00 đến 18:00 ngày 25/03/2023 Địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ Gói race kit gồm: Quy định nhận race kit:  – Tất cả vận động viên phải nhận gói chạy/ Race Kit bao gồm BIB – số báo danh,…

District 1 Midnight Run 2023

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ 

ĐIỀU LỆ GIẢI DISTRICT 1 MIDNIGHT RUN 2023 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Công tác tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách và người dân tham gia; Có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo trên tinh thần tiết kiệm; Đảm…

District 1 Midnight Run 2023

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

BAN TỔ CHỨC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN, TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG NHƯ SAU Trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia và hoàn thành hết cự ly trong thời gian quy định;…