Bối cảnh lịch sử Trận chiến Marathon diễn ra vào mùa thu năm 490 TCN, giữa quân dân Athens bên cạnh sự giúp đỡ của Plataea với đế chế Ba Tư hùng mạnh của “vua của các vị vua” Darius I. Trước đó, vào năm…