Bến Tre Marathon 2022 luôn tạo điều kiện cung cấp ưu đãi tốt nhất cho những nhóm vận động viên đăng ký với số lượng lớn cũng như các nhóm doanh nghiệp đăng ký nhiều vận động viên.

Bến Tre Marathon 2022 đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhóm doanh nghiệp, công ty, các câu lạc bộ khi giải chạy chính thức mở đăng ký. Để đáp ứng nhu cầu đó, BTC đã có chính sách ưu đãi cho các nhóm đăng ký vào tuần sau, cụ thể:

Từ 10 – 19 runners: Ưu đãi 10% giá vé

Từ 20 – 49 runners: Ưu đãi 15% giá vé

Từ 50 – 99 runners: 

 • Ưu đãi 20% giá vé 
 • Quyền lợi In logo nhóm trên backdrop

Từ 100 runners trở lên: 

 • Ưu đãi 25% giá vé 
 • Quyền lợi In logo nhóm trên backdrop
 • Bài viết về nhóm trên fanpage
 • Backdrop nhóm riêng

Bến Tre Marathon 2022 diễn ra vào 25-26/06/2022, là giải chạy marathon có quy mô đầu tiên được tổ chức tại Bến Tre. Hiện cổng đăng ký vẫn mở được rất nhiều vận động viên hưởng ứng và đăng ký tham gia.

Ben Tre Marathon 2022 always creates good conditions to provide the best incentives for groups of athletes who register in large numbers as well as corporate groups that register many athletes.

Ben Tre Marathon 2022 is receiving the attention of many business groups, companies and clubs when the race officially opens registration. To meet that need, Organizing Committee has a preferential policy for registration groups next week:

From 10 – 19 runners: 10% discount on ticket price

From 20 – 49 runners: 15% discount on ticket price

From 50 – 99 runners:

 • 20% off ticket price
 • Club’s Logo Printing Benefit on Backdrop

From 100 runners or more:

 • 25% off ticket price
 • Club’s Logo Printing Benefit on Backdrop 
 • Post about Club on Facebook Fanpage
 • Club’s Own Backdrop

Ben Tre Marathon 2022, taking place on June 25-26, 2022, is the first large-scale marathon race to be held in Ben Tre. Currently, the registration portal is still open and many athletes have responded and registered to participate.