BAN TỔ CHỨC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN, TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG NHƯ SAU

  • Trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia và hoàn thành hết cự ly trong thời gian quy định;
  • Trao giảI thưởng chính thức dành cho tất cả vận động viên nam, nữ đăng ký thi đấu 04 cự ly người lớn đạt thành tích hạng Nhất, Nhì, Ba (không phân biệt đối tượng tham dự) cụ thể như sau:

                 Cự ly 05 km (Nam, nữ): 06 giải

                    * Giải Nhất: Cúp + 2.000.000đ;

                    * Giải Nhì: Cúp + 1.500.000đ;

                    * Giải Ba: Cúp + 1.000.000đ.

 

                Cự ly 10 km (Nam, nữ): 06 giải

                    * Giải Nhất: Cúp + 5.000.000đ;

                    * Giải Nhì: Cúp + 3.000.000đ;

                    * Giải Ba: Cúp + 2.000.000đ.

 

               Cự ly 21 km (Nam, nữ): 06 giải

                    * Giải Nhất: Cúp + 7.000.000đ;

                    * Giải Nhì: Cúp + 5.000.000đ;

                    * Giải Ba: Cúp + 3.000.000đ.

 

              Cự ly 42 km (Nam, nữ): 06 giải

                     * Giải Nhất: Cúp + 15.000.000đ;

                     * Giải Nhì: Cúp + 10.000.000đ;

                     * Giải Ba: Cúp + 5.000.000đ.

 

  • Giải dành cho vận động viên trẻ tuổi nhất và lớn tuổi nhất đối với nam và nữ ở hai cự ly 5km và 10km:
                * Giải trẻ tuổi nhất: 4 giải x Cúp + 1.000.000đ;

                * Giải lớn tuổi nhất: 4 giải x Cúp + 1.000.000đ.

  • Giải thưởng cosplay:

                     * Giải Nhất: Cúp + 3.000.000đ;
                     * Giải Nhì: Cúp + 2.000.000đ;
                     * Giải Ba: Cúp + 1.000.000đ.