BAN TỔ CHỨC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN, TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN KHEN THƯỞNG NHƯ SAU

 • Trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia và hoàn thành hết cự ly trong thời gian quy định;
 • Trao giải thưởng chính thức dành cho tất cả vận động viên nam, nữ đăng ký thi đấu 03 cự ly đạt thành tích hạng Nhất, Nhì, Ba (không phân biệt đối tượng tham dự) cụ thể như sau:

  Cự ly 21 km (Nam, nữ):

  • Giải Nhất: Cúp + 10.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 7.000.000đ;
  • Giải Ba:    Cúp + 5.000.000đ.

  Cự ly 10 km (Nam, nữ):

  • Giải Nhất: Cúp + 7.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 5.000.000đ;
  • Giải Ba:    Cúp + 3.000.000đ.

  Cự ly 05 km (Nam, nữ):

  • Giải Nhất: Cúp + 5.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 3.000.000đ;
  • Giải Ba:     Cúp + 2.000.000đ.

 • Giải thưởng đồng đội

          Cự ly 21 km:

  • Giải Nhất: Cúp + 15.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 12.000.000đ;
  • Giải Ba:    Cúp + 10.000.000đ.

          Cự ly 10 km:

  • Giải Nhất: Cúp + 10.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 7.000.000đ;
  • Giải Ba:    Cúp + 5.000.000đ.

          Cự ly 05 km:

  • Giải Nhất: Cúp + 7.000.000đ;
  • Giải Nhì:   Cúp + 5.000.000đ;
  • Giải Ba:     Cúp + 3.000.000đ.

 • Giải giành cho VDV lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất
  • Cự ly 21 km: Kỷ niệm chương +  2.000.000đ;
  • Cự ly 10 km: Kỷ niệm chương +  1.500.000đ;
  • Cự ly 05 km: Kỷ niệm chương +  1.000.000đ;