❌‼️ 𝐓𝐈𝐍 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐍 𝐂𝐀̂́𝐏 ‼️❌

🔥 BẾN TRE MARATHON CHÍNH THỨC ĐÓNG CỔNG VÉ 𝐂𝐔̛̣ 𝐋𝐘 𝟓 – 𝟏𝟎 -𝟐𝟏𝐊𝐌 🔥

Để đáp ứng được các yếu tố chuyên môn và kỹ thuật cũng như mang lại trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên trên đường chạy, BTC XIN PHÉP ĐÓNG CỔNG 𝐂𝐔̛̣ 𝐋𝐘 𝟓𝐊𝐌 – 𝟏𝟎𝐊𝐌 -𝟐𝟏𝐊𝐌 do đã đủ số lượng phân bổ từ trước. Hiện tại cổng vé vẫn mở dành cho cự ly 42km, tuy nhiên số lượng vé còn lại rất ít, mong các vận động viên tranh thủ đăng ký để giữ chắc slot cho mình nhé!

BTC Bến Tre Marathon xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm nhiệt tình từ tất cả các vận động viên và khán giả yêu mến chạy bộ 💚


🔥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝟓𝐊𝐌 – 𝟏𝟎𝐊𝐌 -𝟐𝟏𝐊𝐌 𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝!!

🔥 The registration gate of distance 5km – 10km – 21km is officially closed in order to meet professional and technical requirements as well as offer the best experience for athletes on the race. Currently, the ticket gate is still open for the distance of 42km, but the number of tickets left is very small, hope athletes take advantage of registration to secure your slots!

We would like to thank all runners and spectators who love running for your support 💚