Nguồn: Đài Truyền hình Bến Tre

“Ngày 2 tháng 6 ban tổ chức giải Bến Tre Marathon năm 2022 đã họp đánh giá nội dung công việc thực hiện trong thời gian qua cũng như công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc bế mạc và thi đấu. Theo báo cáo của các tiểu ban, công tác chuẩn bị cho giải Bến Tre Marathon đã cơ bản hoàn thành. Trong đó các đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện về chuyên môn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh cùng các huyện Ba Tri, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre cũng đã tiến hành khảo sát và thống nhất lộ trình thi đấu các nội dung 5km – 10km – 21km và 42km”.

Link: https://youtu.be/_qFMUOsgerQ