Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp với những cánh cửa hình vòm đặc trưng, gồm một tầng trệt và một tầng lầu, diện tích 474 m². Ngoài những phòng trưng bày trong nhà, Bảo tàng Bến Tre còn có khu trưng bày ngoài trời rộng 288 m², trưng bày những hiện vật thuộc thể khối có kích thước lớn như xác máy bay, pháo, vỏ bom, … Bằng những hiện vật, hình ảnh, mô hình,… Bảo tàng Bến Tre là địa điểm lý tưởng để cùng xem lại lịch sử phát triển của tỉnh nhà trong hơn 100 năm qua.

The Ben Tre museum was built in French architecture with typical arched doors, including a ground floor and a first floor, an area of ​​474 m². In addition to the indoor galleries, Ben Tre Museum also has an outdoor exhibition area of 288 m², displaying large-sized block objects such as aircraft wrecks, cannons, bomb shells, … With artifacts, pictures, models, … Ben Tre Museum is the ideal place to review the development history of the province over the past 100 years.