Bến Tre Marathon vẫn đang giai đoạn mở bán vé và thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các vận động viên, không chỉ ở khu vực Bến Tre mà còn các tỉnh thành khác.

Hiện nay trên cổng bán vé chính thức của Bến Tre Marathon đã cập nhật chính sách giá vé nhóm lên đến 25%, với những ưu đãi hấp dẫn đáp ứng cho các hội nhóm đam mê marathon. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vận động viên thắc mắc tại sao có sự chênh lệch về giá vé so hiện tại so với timeline dự kiến. Vậy lí do là do đâu?

Kế hoạch bán vé ban đầu dự kiến rằng Super Early Bird sẽ được mở bán trong ngày 21/04/2022, và Early Bird là từ ngày 22-30/04/2021. Tuy nhiên, như đã thông báo trước đó, lượng vé Super Early Bird và Early Bird là có giới hạn (500 vé). Nên khi số lượng vé giới hạn được bán hết, hệ thống sẽ lần lượt tự động chuyển qua chế độ giá hiện tại.

Giá vé hiện được áp dụng trên cổng bán vé là Regular, mở bán đến 30/05/2022 và đặc biệt là không bị giới hạn.


Ben Tre Marathon is still in the ticketing stage and attracts a lot of attention from athletes, not only in the Ben Tre province but also in other provinces.

Currently, on the official ticketing portal of Ben Tre Marathon, the group fare policy has been updated up to 25%, with attractive incentives for groups of marathon enthusiasts. However, many athletes still wonder why there is a difference in ticket prices compared to the current timeline compared to the expected timeline. So what is the reason?

The original ticketing plan was that Super Early Bird would go on sale on April 21st, 2022, and Early Bird from 22nd to 30th April, 2021. However, as previously announced, the number of Super Early Bird and Early Bird tickets is limited (500 tickets). So when the limited number of tickets is sold out, the system will automatically switch to the current price mode in turn.

The ticket price currently applied on the ticketing portal is Regular, open for sale until May 30, 2022 and especially with no limit.