Sau khi tiếp nhận rất nhiều ý kiến từ vận động viên cũng như tham khảo cùng địa phương và các đơn vị tổ chức liên quan, được sự cho phép của UBND tỉnh Bến Tre, BTC Bến Tre Marathon xin phép cập nhật SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHẠY MỚI NHẤT cho giải chạy năm nay.

Địa điểm tổ chức Expo Day cũng như xuất phát của cự ly 5km – 10km – 21km cũng sẽ được thay đổi: từ Quảng trường Bến Tre sang Công viên Bến Tre


CHANGES ABOUT ROUTE MAP

After receiving a lot of opinions from athletes as well as consulting with the local and related organizers, with the permission of the People’s Committee of Ben Tre province, the Organizing Committee of Ben Tre Marathon would like to update the LASTEST ROUTE MAP.

Expo Day venue as well as starting point for 5km – 10km – 21km distance will also be changed: from Ben Tre Square to Ben Tre Park