Tính chất thi đấu:  Thi đấu cá nhân ở 04 cự ly: 05km, 10km, 21km và 42km.

Thể thức thi đấu

 • Tất cả vận động viên xuất phát đồng hàng theo từng nội dung.
 • Thông tin về giải đấu được thông báo trên các kênh truyền thông của Ban Tổ chức giải.
  Website: www.bentremarathon.com
  Fanpage: facebook.com/bentremarathon
  Tiktok: www.tiktok.com/@bentremarathon
 • Thời gian giới hạn hoàn thành
  Cự ly 42km: 08 giờ
  Cự ly 21km: 04 giờ
  Cự ly 10km: 02 giờ 30 phút
  Cự ly 05km: 01 giờ 30 phút

Cách tính điểm xếp hạng

Là thứ hạng thực tế vận động viên đạt được ở từng nội dung thi đấu.

Lệ phí thi đấu

Các vận động viên trong và ngoài tỉnh khi đăng ký online trên các kênh thông tin của giải và đóng lệ phí theo quy định cụ thể như sau:


Các vận động viên đang sinh sống và làm việc trong tỉnh Bến Tre được miễn lệ phí tham gia thi đấu đối với  các cự ly 5km và 10km (có hộ khẩu thường trú hoặc có Hợp đồng lao động).