Tính chất thi đấu :  Thi đấu cá nhân và đồng đội ở 03 cự ly: 5km, 10km, 21km

  • Giải dành cho vận động viên nam, nữ: Ở tất cả các cự ly
  • Giải dành cho đội nhóm: Ở tất cả các cự ly.
  • Giải dành cho vđv nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất: Ở tất cả các cự ly

Thể thức thi đấu: Tất cả vận động viên xuất phát đồng hàng theo từng nội dung.

Thông tin về giải đấu được thông báo trên các kênh truyền thông của Ban Tổ chức giải, bao gồm:

Thời gian giới hạn hoàn thành:

  • Cự ly 21km: 04 giờ;
  • Cự ly 10km: 02 giờ; 
  • Cự ly 05km: 01 giờ.

Cách tính điểm xếp hạng: Là thứ hạng thực tế vận động viên đạt được ở từng nội dung thi đấu.

Lệ phí thi đấu: Các vận động viên trong và ngoài tỉnh khi đăng ký online trên các kênh thông tin của giải và đóng lệ phí theo quy định cụ thể như sau: