Author: bentremarathon

Ben Tre marathon 2022

STARBALM ĐỒNG HÀNH CÙNG BẾN TRE MARATHON 2022 

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐛𝐚𝐥𝐦 là một thương hiệu 20 năm chăm sóc thể thao của Hà Lan được phát triển đặc biệt dành riêng cho những người yêu thích vận động. 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐛𝐚𝐥𝐦 đi đầu trong việc sản xuất những thiết bị y tế và sản phẩm chức năng…

Ben Tre marathon 2022

FORM GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN BIB & RACEKIT 

Theo kế hoạch, vận động viên sẽ được nhận BIB chạy và bộ racekit vào ngày Expo Day. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu của một số vận động viên không thể đến trực tiếp để nhận, Ban Tổ chức xin được đăng tải…